Erregelamenduen eta ordenantzen proposamenak landu aurreko kontsulta publikoa

Urriaren 1eko 39/2015 Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen Legearen 133. artikuluak behartzen du araudi proiektu bat prestatu aurretik kontsulta publikoa egitera.

Kontsulta publikoaren helburua da herritarrek eta kontu hauetan zeresana izan dezaketen erakundeek ondorengo puntu hauei buruz zein zer iritzi duten jakitea:
a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den.
c) Arauaren helburuak.
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.

Atal honetan aurkituko duzu etorkizuneko tokiko arau eta ordenantzei buruzko dokumentazioa, bai eta adierazitako lau alderdi horiei buruzkoa ere, herritarrek eta erakundeek behar besteko informazioa izan dezaten, bidezko jotzen dituzten ekarpenak egiteko.

Ekarpenak egiteko, kontsulta argitaratzen denetik 15 laneguneko epea izango da eta ondorengo bideak erabili ahal izango dira:

  • Webgune honen bidez, formulario hau beteta.
  • Aurrez aurre, udaletxeko harrerako Erregistro Orokorrean eskaera orri orokorrari eta inprimaki honi sarrera emanda. Inprimakia PDF document icon

Hemen dago etorkizuneko araudiei buruzko dokumentazioa, bai eta adierazitako lau alderdi horiei buruzkoa ere, herritarrek eta erakundeek behar besteko informazioa izan dezaten, bidezko jotzen dituzten ekarpenak egiteko.

 

Kontsulta publikora eramandako erregelamendu eta ordenantza proposamenak