Galdetu udalari

Oiñatiko udalarekin harremanetan jarri nahi baduzu, zure iradokizunak edo kexak plazaratzeko, bete ezazu, mesedez, beheko orria. Nahi baduzu, adierazi ezazu zein udal-sail edo pertsonari bideratu nahi diozun mezua.

Web honetako formularioak ez du legezko izaerarik, beraz, mezua ez da eskaera ofizialtzat hartuko.

Eskerrik asko zure laguntza eta konfidantzarengatik.

1999.eko abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, HONAKO HAU JAKINARAZTEN DIZUGU, alegia, formularioan  jasotako datuak, datu horien tratamendurako izaera pertsonaleko fitxategi informatizatu batean jasoko direla, bere arduraduna Oñatiko Udala izanik. Ondoren ageri den helbidera jakinarazpen bat bidaliz, zure datu pertsonalak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkatzeko eskubidea duzu: Oñatiko Udala, Foruen Enparantza 1, 20560 Oñati.