Ordenantzak

2024ko zerga ordenantza

 • 2023ko abenduaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (247 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

 • Akatsen zuzenketa. 2024ko urtarrilaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (4 zenb.) argitaratua.

Zubikoa kiroldegian publizitatea jartzeagatiko tasa arautzeko Ordenantza

 • 2015eko irailaren 17ko Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 33 kb)
 • 2016ko martxoaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (46 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

 • 2009ko martxoaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (59 zenb.). Ordenantzaren testua

 • 2016ko apirilaren 7ko Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 33 kb)
 • 2016ko apirilaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (69 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

 • 2018ko urriaren 4an egindako Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 92 kb)
 • 2018ko urriaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (202 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

 • Ordenantzaren hasierako onespenaren iragarkia 2023ko ekainaren 5eko dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (107 zenb.)
 • 2023ko abuztuaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (155 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

 • 2015eko irailaren 24ko Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 32 kb).
 • 2015eko urriaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (188 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

Oñatiko emakumion kontseiluaren eraketa eta funtzionamendua arautzeko ordenantza

 • 2022ko urriaren 27an egindako Osoko Bilkuraren hasierako onespena onartu zen. Hasierako onarpenaren iragarkia 2022ko azaroaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (209 zenb.) argitaratua.
 • 2023ko urtarrilaren 17ko dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (11 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua.

Bidaurreta Dorreko CoWork Gunearen Araudia

 • 2017ko uztailaren 20ko Osoko Bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 86 kb).
 • 2017ko urriaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (201 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

Olaburu enpresa ekimenetarako zentroaren araudia

 • 2017ko azaroaren 30eko Osoko Bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 87 kb)
 • 2018ko martxoaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (62 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

 • 1987ko urriaren 29an Osoko Bilkurak Euskeraren Erabilera Normalizatzeko Ordenantza onartu zuen
  - Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 1988/4/20-

  1996ko maiatzaren 30eko Udal Plenoak aldaketak onartu zituen
  - Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 1996/11/12-

  2000ko otsailaren 28ko Udal Plenoak aldaketak onartu zituen
  - Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2000/3/30-

 • Euskararen erabilpena normaltzeko udal arautegia. Testua (pdf 45 kb)

Oñatiko Gizartetik bazterturik geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako etxebizitza babestuen Araudia

 • 2024ko otsailaren 29an egindako Osoko Bilkuran hasierako onespena onartu zen. Hasierako onarpenaren iragarkia 2024ko martxoaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (58 zenb.) argitaratua.
 • Behin betiko onarpena 2024ko maiatzaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (101 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

Eguneko Arreta udal zerbitzua arautzen duen Araudia

 • 2022ko otsailaren 24an egindako Osoko Bilkuran hasierako onespena onartu zen. Hasierako onarpenaren iragarkia 2022ko martxoaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (48 zenb.) argitaratua.
 • 2022ko uztailaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (135 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

Oñatiko Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Udal Araudia

 • 2018ko urriaren 4an egindako Osoko Bilkuraren behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 90 kb)
 • 2018ko urriaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (202 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

Espetxean familiakideak dituztenentzako garraio laguntzak arautzen dituen ordenantza

 • 1999ko urtarrilaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (2 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 177 Kb)

Larrialdietarako udal abegi etxebizitzaren barne araudia

 • 2014ko otsailaren 27an egindako Osoko Bilkuraren behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 37 Kb).
 • 2014ko martxoaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (44 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua

Adinekoentzako ostatu-zerbitzuak, oñatiko tutoretzapeko apartamentuen araudia

 • 2016ko uztailaren 21eko Osoko Bilkuraren erabakiz behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia
 • 2016ko uztailaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (144 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

Bide edo leku publikoak komertziala ez den publizitatea erabiltzeari buruzko Udal Ordenantza

 • 1989/12/18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (238 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 422 Kb)

Gazteen aisialdirako lokalak arautzeko udal ordenantza

 • 2016/02/04ko dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (22 zenb.) argitaratua. Ordenantzaren testua

 • Aldaketa 2017/01/12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (8 zenb.) argitaratua. Iragarkia (pdf 45 kb).

Oñatiko Herribusa, bidaiarien garraio kolektiboko zerbitzua arautzeko ordenantza

 • 2018ko urtarrilaren 25ean Osoko Bilkurak aho batez hasiera bateko izaeraz onartu da. Iragarkia (pdf 75 kb)

Iragarkia 2018ko martxoaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (43 zenb.).

Hiri lurzoruko bizitegi eremu finkatuetan lokalen erabilera etxebizitzatara aldatzeko diren jardunak arautzeko Udal Ordenantza

 • 2003/09/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (174 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 630 Kb)

Kalez kaleko salmenta arautzen duen Ordenantza

 • 1994/10/11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (193 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 728,5 Kb)

 • Aldaketa 2000/04/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (74 zenb.). Iragarkia (pdf 175 Kb)

Ostalaritza jardueretan arituko diren establezimenduak jarduera arautuko duen udal ordenantza

 • 2018ko urriaren 25ean Osoko Bilkurak aho batez behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 89 kb)

 • 2018/11/06ko dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (213 zenb.). Ordenantzaren testua

Taberna, kafetegi eta antzeko jardueretan aritzeko diren establezimendu publikoen instalakuntza arautzen duen Udal Ordenantza

 • 1993/12/01eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (240 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 1,24 MB)
 • Aldaketa 1996/04/22ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (77 zenb.). Iragarkia (pdf 197,3 Kb)
 • Aldaketak 2008/09/19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (180 zenb.). Iragarkia (pdf 53,2Kb)
 • Eranskina 2008/12/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (240 zenb.). Eranskina (pdf 55,8 Kb)

Taberna aurrealdeko mahai eta aulkien erabilpenerako arautegia

 • 1992/12/24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (245 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 341,9 Kb)

 • Iragarkia: Udal ordenantzari irizpide gehigarriak txertatzea.

 • Aldaketak 2022/08/01ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (145 zenb.). Iragarkia

Taxi-zerbitzua arautzen duen udal Araudia

 • 1992/11/25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (225 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 1,02 MB)

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko Ordenantza

 • 2003/04/11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (70 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 4,9 MB)

 • Aldaketak 2004/02/03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (21 zenb.). Iragarkia (pdf 361 Kb)

Oñatiko Udal Etxebizitza Tasatua arautzeko udal ordenantza

 • 2007/05/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (96 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 153 Kb)

 • Aldaketa 2018/08/10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (154 zenb.). Iragarkia (pdf 141 Kb)

Oñatiko Udaleko Udal Hilerriaren Erregimen eta Funtzionamendurako Araudia

 • 1994/08/09ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (150 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 1,4 MB)

Oñatiko Udaleko kolektoreetako isurketak araupetzen dituen Erreglamendua

 • 1999/06/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (113 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 1,4 MB

Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautzeko Ordenantza

 • 2000/11/29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (227 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 2,61 MB)

Gipuzkoako ur kontsortzioko uren zerbitzuaren erreglamendua

Azkoagain udal futbol-zelaiaren erabileraren ordenantza-arautzailea

 • Udal Araudia 2012ko abuztuaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (146 zenb.). Ordenantzaren testua

San Lorentzo udal futbol-zelaiaren erabileraren ordenantza-arautzailea

 • 2013ko maiatzaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (82 zenb.). Ordenantzaren testua

San Lorentzo pilotalekuaren erabileraren ordenantza-arautzailea

 • 2014ko urtarrilaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (3 zenb.). Ordenantzaren testua

Auzobideen eta egurra kargatzeko leku publikoen erabilera, artapena eta zaintza arautzeko udal ordenantza

 • 2022ko azaroaren 24ko Udal Osoko Bilkuran behin-behineko izaeraz onartua.
 • 2023ko uztailaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (134 zenb). Ordenantzaren testua

Udalaren Herri Onurako Mendietan larreratzeak eta artzain-txabolen erabilera arautzeko udal ordenantza

 • 2022ko ekainaren 30eko Udal Osoko Bilkuran behin-behineko izaeraz onartua.
 • 2022ko azaroaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (216 zenb). Ordenantzaren testua

Oñatiko baratza parkea adjudikatzeko eta kudeatzeko udal araudi erregulatzailea

 • 2014ko urriaren 30eko Udal Plenoa: behin betiko onarpenaren iragarkia.
 • 2014ko azaroaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (214 zenb.) argitaratua. Araudiaren testua
 • Aldaketa 2016/06/02ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (104 zenb.). Iragarkia
 • Aldaketa 2019/07/10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (131 zenb.). Iragarkia

Aloñako larreetan edateko ez den uraren hornikuntza erregulatzeko araudia

 • 2008ko abuztuaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (152 zenb). Araudiaren testua

Oñatiko Udalaren onura Publikoko 2.059.1 zk. Mendian, Aloña izenekoan, larreratzeak arautzeko ordenantza

 • 2001eko ekainaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (112 zenb). Ordenantzaren testua (pdf 95 Kb)

Herritarren parte-hartzea, lankidetza publiko-soziala eta irekiera instituzionala arautzeko udal ordenantza

 • 2022ko martxoaren 31ko Udal Osoko Bilkuran behin behineko izaeraz onartua.
 • 2022ko ekainaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (116 zenb). Ordenantzaren testua

Zirkulazioari eta herri barruko bideen erabilerei buruzko udal ordenantza

 • 2024ko otsailaren 29ko Udal Osoko Bilkuran behin betiko izaeraz onartua.
 • Araudia 2024ko ekainaren 18ako dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (117 zenb.). Ordenantzaren testua

Araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren ordenantza

 • 2016ko irailaren 27ko Udal Osoko Bilkuran behin betiko izaeraz onartua.
 • Araudia 2016ko urriaren 24ko dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (201 zenb.). Ordenantzaren testua
 • Aldaketa 2017ko apirilaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (67 zenb.). Iragarkia
 • Aldaketa 2019ko otsailaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (34 zenb). Iragarkia

Oñatiko Kiroldegiko eta Kalegoieneko udal aparkalekuak arautzeko ordenantza

 • 2016ko maiatzaren 26ko Osoko Bilkuran behin betiko izaeraz onartua.
 • 2016ko ekainaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (104 zenb.). Ordenantzaren testua

Oñatiko udal aparkalekuetan estazionamendu zerbitzua arautzen duen Ordenantza

 • 2007 ko urriaren 24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (208 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 45 kb)
 • Aldaketa 2009/07/28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (140 zenb.). Iragarkia (pdf 45 kb)
 • Aldaketa 2015/02/06ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (24 zenb.). Iragarkia (pdf 41 Kb)

Oñatiko Udalerrian zirkulazioko arau-hausteak arautzeko ordenantza

 • 2008ko otsailaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (29 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 66 kb)

Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantza

 • 2012ko urriaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (189 zenb.) argitaratua. Testua