Iragarkiak - Adierazpenak

TAO guneko biztanleen zerrenda onartzea. Alkate dekretoa

 

HAZ eta pertsonal zerbitzuko errefortzu kontratazioa, lan pilaketagatik. Alkate dekretoa

 

“Desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubideen hasierako zerrenda onartzea, «GI-3591 errepideko oinezkoentzako bidearen proiektua» dela-eta. Iragarkia

  • Iragarkia 2021eko urriaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (189 zenbakia).

 

Urgain-Errekalde Herri Eskola, 03-330 udal partzela Hezkuntza sailari afektatzea onartzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2021eko urriaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (189 zenbakia).

 

Oñatiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana onartzea. Akordioa

  • 2021eko uztailaren 22ko Osoko Bilkuran onartutako proposamena.

 

“Oñatiko Planeamendurako Aurrerakina” izeneko dokumentuan bildutako irizpide eta soluziobide nagusiak onartzea. Akordioa

  • 2021eko ekainaren 24ko Osoko Bilkuran onartutako proposamena.
  • Iragarkia 2021eko uztailaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (135 zenbakia).

 

Urrutxu Aldea eta Berezao udal-finken errentamendu-kontratuak luzatzea. Iragarkia

 

Udal hilerriko kontzesio administratibo berriak eteteko proposamena. Akordioa

 

Oñatiko Udala «Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza» partzuergoan integratzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2021eko martxoaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (54 zenbakia).

 

Oñatiko II. 12 Munazategi Hirigintza Alorrera eta inguruko baserrietara sartzeko GI-2630 errepidean biribilgunea antolatu eta gauzatzeari buruzko Hirigintza Hitzarmenaren proposamena. Iragarkia

  • Iragarkia 2020ko maiatzaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (99 zenbakia).

 

EAEko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza hitzarmena

  •  Erabakia 2020ko urtarrilaren 27ko dataz argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (16 zenb.)

 

Ondasun higiezin bat Gipuzkoako Foru Aldundiari doan lagatzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2019ko abuztuaren 5ean argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (147 zenb.).

 

Apaolaza A. kalearen izen aldatzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2014ko abenduaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (236 zenbakia). 

 

 “Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean (UEMA)” Oñatiko Udala sartzeko behin betiko erabakia. Iragarkia