Iragarkiak - Udal adierazpenak

Urrutxu Aldea eta Berezao udal-finken errentamendu-kontratuak luzatzea. Iragarkia

  • Erabakia 20 egunez jendaurrean jarriko da, Ekainaren 22ra arte edozein pertsona fisiko edo juridikok aztertu ahal izango du espedientea, eta, hala badagokio, alegazioak edo oharrak aurkeztu.

 

Udal hilerriko kontzesio administratibo berriak eteteko proposamena. Akordioa

 

Oñatiko Udala «Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza» partzuergoan integratzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2021eko martxoaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (54 zenbakia).

 

Oñatiko II. 12 Munazategi Hirigintza Alorrera eta inguruko baserrietara sartzeko GI-2630 errepidean biribilgunea antolatu eta gauzatzeari buruzko Hirigintza Hitzarmenaren proposamena. Iragarkia

  • Iragarkia 2020ko maiatzaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (99 zenbakia).

 

EAEko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza hitzarmena

  •  Erabakia 2020ko urtarrilaren 27ko dataz argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (16 zenb.)

 

Ondasun higiezin bat Gipuzkoako Foru Aldundiari doan lagatzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2019ko abuztuaren 5ean argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (147 zenb.).

 

Apaolaza A. kalearen izen aldatzea. Iragarkia

  • Iragarkia 2014ko abenduaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (236 zenbakia). 

 

 “Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean (UEMA)” Oñatiko Udala sartzeko behin betiko erabakia. Iragarkia