Iragarkiak - Adierazpenak

2022ko Udal Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin-behineko izaeraz onartzea. Iragarkia

 • Dokumentuak Udal Kontu-hartzailetzan erakutsiko dira.
 • Aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitara eman eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita 30 lanegun, bulego orduetan.

 

TAO guneko biztanleen zerrenda onartzea. Alkate dekretoa

  

HAZ eta pertsonal zerbitzuko errefortzu kontratazioa, lan pilaketagatik. Alkate dekretoa

 

“Desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubideen hasierako zerrenda onartzea, «GI-3591 errepideko oinezkoentzako bidearen proiektua» dela-eta. Iragarkia

 • Iragarkia 2021eko urriaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (189 zenbakia).

 

Urgain-Errekalde Herri Eskola, 03-330 udal partzela Hezkuntza sailari afektatzea onartzea. Iragarkia

 • Iragarkia 2021eko urriaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (189 zenbakia).

 

Oñatiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana onartzea. Akordioa

 • 2021eko uztailaren 22ko Osoko Bilkuran onartutako proposamena.

 

“Oñatiko Planeamendurako Aurrerakina” izeneko dokumentuan bildutako irizpide eta soluziobide nagusiak onartzea. Akordioa

 • 2021eko ekainaren 24ko Osoko Bilkuran onartutako proposamena.
 • Iragarkia 2021eko uztailaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (135 zenbakia).

 

Urrutxu Aldea eta Berezao udal-finken errentamendu-kontratuak luzatzea. Iragarkia

 

Udal hilerriko kontzesio administratibo berriak eteteko proposamena. Akordioa

 

Oñatiko Udala «Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza» partzuergoan integratzea. Iragarkia

 • Iragarkia 2021eko martxoaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (54 zenbakia).

 

Oñatiko II. 12 Munazategi Hirigintza Alorrera eta inguruko baserrietara sartzeko GI-2630 errepidean biribilgunea antolatu eta gauzatzeari buruzko Hirigintza Hitzarmenaren proposamena. Iragarkia

 • Iragarkia 2020ko maiatzaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (99 zenbakia).

 

EAEko Administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza hitzarmena

 •  Erabakia 2020ko urtarrilaren 27ko dataz argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (16 zenb.)

 

Ondasun higiezin bat Gipuzkoako Foru Aldundiari doan lagatzea. Iragarkia

 • Iragarkia 2019ko abuztuaren 5ean argitara eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (147 zenb.).

 

Apaolaza A. kalearen izen aldatzea. Iragarkia

 • Iragarkia 2014ko abenduaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (236 zenbakia). 

 

 “Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean (UEMA)” Oñatiko Udala sartzeko behin betiko erabakia. Iragarkia