Diru-laguntzak

Atal honetan Oñatiko Udalak ematen dituen diru laguntzei buruzko informazioa aurkitu daiteke.

Diru-laguntzen eskaeran eta zuriketan erabili daitezkeen agiri ereduak
Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako, kirol arloko jardueratarako
Kultura departamentuak kudeatutakoen eta Adingabeen denboraldirako harrerarako
diru-laguntzetan izan ezik

 Oñatiko Udalak emandako diru-laguntzak kudeatzeko Ordenantza Nagusia

I

 2015/2019 epealdirako Oñatiko Udalaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa behin betiko
onartzea.
2015eko irailaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (176 zkia)

 

Adingabeen denboraldi baterako harrerarako diru-laguntzak

I

Auzoak eta Landa garapen arloko diru-laguntzak 

 

Berdintasuna arloko diru-laguntzak diru-laguntzak

I

Euskara Departamenduak kudeatzen dituen programaren kontura emango diren
diru-laguntzak

I

Garapenerako diru-laguntzak

 

Haur eta Gazteria arloko diru-laguntzak 

 

Hezkuntza Departamentuak kudeatzen dituen programen kontura emango diren
diru-laguntzak

Kirol arloan jarduerak antolatzeko diru-laguntzak

I

Kultura Departamenduak kudeatzen dituen programaren kontura emango diren diru-laguntzak

 

Ongizate zerbitzu arloko diru-laguntzak

 

Sozioekonomia Departamenduak kudeatzen dituen programaren kontura emango diren
 diru-laguntzak