Partaidetza eta garapen komunitarioa saileko dirulaguntzak

Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzak

2022ko deialdia

Deialdia 2023ko otsailaren 17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira (33 zenb.)
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/674227

 

Jarduera lerroak:

— A lerroa: Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetza-proiektua estrategikoak garatzeko diru laguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko martxoaren 19a
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - I. Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E072 - II. Eranskina_A lerroa-Anexo II._Linea A
E076 - III. Eranskina_A lerroa-Anexo III._Linea A.

E077 - IV. Eranskina_Zuriketarako inprimakia

— B lerroa: Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetzako ekintza edo ekimen puntualetarako dirulaguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko martxoaren 19a
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E073 - II. Eranskina_B lerroa-Anexo II._Linea B.

E077 - IV. Eranskina_Zuriketarako inprimakia

— C lerroa: Oñatiko udalerrian bertan eraldaketa sozialerako heziketa eta sentsibilizazio jardueratarako dirulaguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: abuztuak 31
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - I. Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E074 - II. Eranskina_C lerroa-Anexo II._Linea C.

E077 - IV. Eranskina_Zuriketarako inprimakia

— D lerroa: larrialdiko laguntzarako eta ekintza humanitarioko proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak

Eskaerak aurkezteko epea: azaroak 1
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E075 - II. Eranskina_D lerroa-Anexo II._Linea D.

E077 - IV. Eranskina_Zuriketarako inprimakia

 

2022ko deialdiko diru-laguntzen onuradunak

.- A eta B lerroetako erakunde onuradunak
Ebazpena 2022ko abuztuaren 3ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (147 zenb.) argitaratu da.
.- C eta D lerroetako erakunde onuradunak (2022ko urriaren 13ko Tokiko Gobernu Batzarra).
.- D lerroko erakunde onuradunak (2022ko urriaren 20ko Tokiko Gobernu Batzarra).

.- 2022ko diru-laguntzen “A”, “B” “C” eta “D” lerroetako zuriketa.
.- 2022ko diru-laguntzen “D” lerroko ebazpen partziala.
.- 2022ko diru-laguntzen “A” lerroko zuriketa onartzea.