Haurrak eta Gazteria arloko dirulaguntzak

Haurrak eta Gazteria Departamenduak kudeatzen dituen programaren kontura emango diren dirulaguntzak

Diru-laguntzaren oinarriak eta deialdia

  • Iragarkia 2021eko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (48 zenb.).
  • Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.in-fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551133).

Gazte elkarte eta sormen dirulaguntzak eskaera orria

Eskaerak aurkezteko epea

  • Urteko programaketa - Elkarteen sustapena: Apirilak 29
  • Kultur sormena eta hedapena:

1go epea: Apirilak 29
2go epea: Urriaren 15etik azaroaren 10era

  • Ez-ohiko jarduerak: Apirilak 29

 

Diru-laguntzak arautuko dituzten oinarrietako ordenantza erregulatzailea

  • Iragarkia 2021eko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (48 zenb.).

  • Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.in-fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/551128)

  2021eko deialdia (pdf 550 kb). Iragarkia 2021eko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (48 zenb.).

Dirulaguntza eskaerak aurkezteko azken eguna: Urriaren 15a