Haurrak eta Gazteria arloko dirulaguntzak

Haurrak eta Gazteria Departamenduak kudeatzen dituen programaren kontura emango diren dirulaguntzak

Diru-laguntzaren oinarriak

2022ko deialdia

  • Iragarkia 2022ko maiatzaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (94 zenb.).
  • Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625481).

Gazte elkarte eta sormen dirulaguntzak eskaera orria

Eskaerak aurkezteko epea

  • Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta 30 egunetara bukatuko da.

  

Oinarri erregulatzaileak

  • Oinarri arautzaileak 2022ko apirilaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira (74 zenb.).

2022ko deialdia

Dirulaguntza eskaerak aurkezteko azken eguna: Urriaren 17a