Haurrak eta Gazteria saileko dirulaguntzak

Oñatiko udalerriko gazte elkarte eta sormenerako diru-laguntzak

Eskaerak aurkezteko epea

  • Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 20an amaituko da.
  • Iragarkia 2024ko apirilaren 19ko GAOn argitaratu da (76 zenb.).
  • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/750680

 

Oñatiko herrian gazteek etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak

Eskaerak aurkezteko epea

  • Dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea: Eskaerak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita 2024ko urriaren 11a arte aurkeztu daitezke.
  • Iragarkia 2024ko otsailaren 13ko GAOn argitaratu da (31 zenb.).
  • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/742570