Euskara saileko dirulaguntzak

Euskara sailak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Iragarkia 2023ko ekainaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (110 zenb).

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/693576)

Dirulaguntza lerroak:

— Errotuluak, irudi korporatiboa eta web gunea euskaraz jartzen dituzten entitateei dirulaguntzak.
Eskaera egiteko: E081e inprimakia

— Euskara ikasteko dirulaguntzak.
Eskaera egiteko: E082e inprimakia

— Aisialdiko begirale ikastaroa Oñatin egiteko dirulaguntzak.

 

Diru-laguntzen eskaeren gaineko ebazpenak: