Berdintasuna saileko dirulaguntzak

Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren eremuan lan egiten duten elkarteentzako dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko martxoaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (56 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/748089

  • Eskaera orria - E023 inprimakia

Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 6an amaituko da.