Berdintasuna saileko dirulaguntzak

Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren eremuan lan egiten duten elkarteentzako dirulaguntzak

Iragarkia 2023ko otsailaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (34 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/674717.

Eskaerak aurkezteko azken eguna 2023ko apirilaren 3a da.