Berdintasuna arloko dirulaguntzak

Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzeko dirulaguntzak.

Diru-laguntzen oinarri arautzaileak

2022ko deialdia

Iragarkia 2022ko martxoaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (50 zenb.). BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/608724.

Eskaerak aurkezteko azken eguna 2022ko apirilaren 29a da.