Gizarte zerbitzuak saileko dirulaguntzak

Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei dirulaguntzak

 • 2023ko deialdia. Iragarkia 2023ko martxoaren 20ko Gipuzkoak Aldizkari Ofizialean argitara eman da argitara eman da (54 zenb).

 • Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/675511

 • I Eranskina. Dirulaguntza eskatzeko orria
 • II Eranskina. Dirulaguntza zuritzeko orria

2023ko deialdiko diru-laguntzen eskaeren gaineko ebazpenak:

   

Gizarte larrialdietarako udal laguntzak

 • 2023ko deialdia. Iragarkia 2023ko otsailaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (37 zenb.).

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/675506

 

Etxebizitza partikularretan su-detektagailuak jartzeko udal laguntzak

 • 2010eko uztailaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (144 zkia). Testua (pdf 92 Kb)
 • 2012ko martxoaren 28an egindako bilkuran Udal Plenoak ahobatez aldatzea onartu zuen. Iragarkia (pdf 97 Kb). Iragarkia 2012ko apirilaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (67 zenbakia).

 • 2023ko deialdia. Iragarkia 2023ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (26 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672208.
 • Interesdunek edo haien ordezkariek udaletxek Herritarren Arretarako Zerbitzuan (HAZ) aurkeztuko dituzte eskabideak, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik 2023ko azaroaren 30era arte.
 • Eskaera orria - (E021 inprimakia)

 

Adikzio mota desberdinen tratamendurako dirulaguntzak

 • Oinarri arautzaileak 2018ko martxoaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (48 zkia). Testu osoa

 • 2023ko deialdia. Iragarkia 2023ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (26 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672209
 • Dirulaguntzak jasotzeko eskabideak 2023ko azaroaren 30a arte aurkeztu daitezke.

  

Ohiko bizikidetza unitatea hautsi eta gainera, errenta eta sarrera urriak izanik familia kargak dituzten emakumeentzako dirulaguntzak

 • Oinarriak 2014ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia). Testu osoa

 • 2023ko deialdia. Iragarkia 2023ko otsailaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (26 zenb.)

 • BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672203
 • Dirulaguntzak jasotzeko eskabideak 2023ko azaroaren 30a arte aurkeztu daitezke.