Zerbitzuak eta Landa garapen arloko dirulaguntzak

Landa Garapen kudeatzen dituen programaren kontura emango diren dirulaguntzak

  1. Nekazaritza ustialekuak modernizatzeko dirulaguntzak.
  2. Bertako produktuak merkaturatzeko dirulaguntzak.
  3. Nekazaritza erabilerako ura ordaintzeko dirulaguntza.
  4. Putzu septikoak garbitzeko eta instalatzeko dirulaguntzak.
  5. Landa-auzoetako ermiten argindar kostea ordaintzeko dirulaguntzak.
  6. Basobide pribatuak eraiki eta hobetzeko dirulaguntzak.
  7. Landa-auzoetako baserrietan argi-puntuak jartzeko kostea ordaintzeko dirulaguntzak.

Iragarkia 2024ko martxoaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (55 zenb.).
Oinarri arautzaileak: BDNS, https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746648

 

Oñatiko udalerriko landa-bideak hormigoitzeko laguntzak

Iragarkia 2023ko apirilaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (74 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/686039

2023ko deialdiko diru-laguntzen eskaeren gaineko ebazpenak:

  

Auzo-taxi programarako dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko martxoaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (53 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746479

 

Auzotasuna deritzon diru-atal gehigarriaren kontura emango diren dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko martxoaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (53 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746680

   

Oñatiko Herri Onurako Mendietan artzain txaboletan lanak egiteko dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko martxoaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (56 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746716