Zerbitzuak eta Landa garapen arloko dirulaguntzak

Zerbitzuak eta Landa Garapen kudeatzen dituen programaren kontura emango diren dirulaguntzak

Iragarkia 2022ko martxoaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (47 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612645

1. Nekazaritza ustiategiak modernizatzeko dirulaguntzak.
2. Bertako produktuak merkaturatzeko dirulaguntzak.
3. Nekazaritza erabilerako ura ordaintzeko dirulaguntza.
4. Putzu septikoak garbitzeko dirulaguntzak
5. Landa-auzoetako ermiten argindarraren kosteari aurre egiteko dirulaguntzak
6.- Baso-bide pribatu nagusiak eraiki eta hobetzeko dirulaguntzak

2022ko diru-laguntzen likidazioa eta zuriketa

 

Auzotasuna deritzon diru-atal gehigarriaren kontura emango diren dirulaguntzak

Iragarkia 2022ko martxoaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (47 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612614.

 

2022ko dirulaguntzen onuradunen zerrenda

2022ko lehen laguntza deialdiaren onuradunen zerrenda
Iragarkia 2022ko ekainaren 17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (115 zenb.). 
2022ko bigarren laguntza deialdiaren onuradunen zerrenda
Iragarkia 2022ko azaroaren 10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (213 zenb.).

2022ko diru-laguntzen likidazioa eta zuriketa