Udala

2019ko maiatzaren 26ko Hauteskundeak:

Udalbatzarraren eraketa eta Alkate Lehendakariaren izendapena.

Tokiko Gobernu Batzarreko kideak izendatzea, Batzorde Informatiboetako partaideak eta Udalbatzaren agintepean dauden kide anitzeko organoetarako Udal ordezkariak.

Pleno aretoa