Informazio ekonomikoa

Ogasuneko dokumentuak

Aurreko urteetako aurrekontuak

2023ko Aurrekontu Orokorra: Behin betiko onespenaren iragarkia.; 2023ko urtarrilaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (14 zenb.) argitara emana.

Honako hauek osatzen dute bera: Udalaren Aurrekontuak, San Martin Egoitzaren Erakunde Autonomoarenak, Oñatiko Ur-Jauziak S.A.renak, Oñargi S.L.renak, eta Merkaoña S.L.renak.

 

Adierazle sozio-ekonomikoak

 

Adierazle ekonomiko-finantzarioak

 

Aurreko urteetako Zerga Ordenantzak

2023ko zerga ordenantza

 

2023ko zerga egutegia

 

Urtean behin ordaintzeko zergak eta tasak

 
Zerga Borondatezko epealdia Helbideratuak
Egoiliarren kanpoko aparkamendua Otsailaren 3tik martxoaren 10era Otsailaren 6an
Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga Martxoaren 1etik apirilaren 25era Martxoaren 3an
Larre aprobetxamenduagatiko tasa Maiatzaren 4tik ekainaren 9ra Maiatzaren 4an
Ondasun Higiezinen gaineko zerga Maiatzaren 15etik uztailaren 10era Ekainaren 2an
Mahai eta aulkien bide-publikoa
okupatzeagatiko tasa eta kutxazainak
Uztailaren 3tik abuztuaren 10era Uztailaren 3an
Baratza parkearen erabilera Abuztuaren 1etik irailaren 8ra Abuztuaren 4an
Ibi iraunkorra, Garajeko tasa
eta Kanposantua
Irailaren 7tik azaroaren 10era Irailaren 11an
Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga Urriaren 1etik azaroaren 10era Azaroaren 10ean
Kultur ikastaroak Azaroaren 16tik abenduaren 16ra Azaroaren 16an

Seihilero ordaintzeko zergak eta tasak

 
Zerga Borondatezko epealdia Helbideratuak
Azoka zerbitzua  
Lehenengo seihilekoa: Otsailaren 15etik martxoaren 24ra Otsailaren 17an
Bigarren seihilekoa: Azaroaren 2tik abenduaren 22ra Azaroaren 6an

Hiruhilero ordaintzeko zergak eta tasak

 
Zerga Borondatezko epealdia Helbideratuak
Publizitatea Kontzejupetik aldizkarian
eta irratian eta Zabor tasa
 
Lehenengo hiruhilabetea: Apirilaren 1etik 30era Hilabeteko lehen bost egunetan
Bigarren hiruhilabetea: Uztailaren 1etik 31ra Hilabeteko lehen bost egunetan
Hirugarren hiruhilabetea: Urriaren 1etik 31ra Hilabeteko lehen bost egunetan
Laugarren hiruhilabetea: Urtarrilaren 1etik 31ra Hilabeteko lehen bost egunetan

Hilabeteroko maiztasuna dutenak
Ordaintzeko epea: hurrengo hilabeteko 1etik 30-31ra.