Udal eraketa

2023ko ekainaren 29ko Osoko Bilkura Ez ohikoa

2023ko ekainaren 29a (9. saioa)

2023ko ekainaren 29ko Osoko Bilkura Ez-ohikoa eta presazkoa

2023ko ekainaren 29a (10. saioa)

  • Tokiko Gobernu kideen eta alkateordeen izendapena.  PDF 

  • Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea. PDF 

  • Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea. PDF 

  • Alkatearen eta zinegotzien dedikazioa eta ordainsaria.  PDF

  • Dedikaziorik ez duten zinegotzientzako laguntzen eta bertaratzeen onespena. PDF

  • Udal talde politikoentzako diru-sarien onespena. PDF

  • Udalaren ordezkarien izendapena kide anitzeko organoetan. PDF

2023ko uztailaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (134 zenb.)

 

  • Batzordeen lehendakaritza eskumena zenbait zinegotziri eskuordetzea. PDF

2023ko uztailaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (135 zenb.)