Hitzarmenak

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 55. artikuluak arautzen duen bezala argitaratu da: