Zergen tramitea

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren salbuespena

 

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotan hobaria

 

Helbideraketak

 

Hiri ondasunen gaineko zergan hobaria familia ugarien titularrentzat

 

Helbideratutako ordainagirien kopia

 

Ez helbideratutako orainagirien ordainketa

 

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko eskaera

Edozein  obratan  gremioak, konstruktoreak, promotoreak... bete eta ordaindu
behar duena.  Hirigintza zerbitzuko Jarduerak ataleko Sailkatutako jarduera lizentzia eta Salbuetsitako jarduerak irekitzearekin lotura dauka.