Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia

Zer da?

Edozein obratan gremioak, konstruktoreak, promotoreak... bete eta ordaindu behar duena. 

Hirigintza zerbitzuko Jarduerak ataleko Sailkatutako jarduera lizentzia eta Salbuetsitako jarduerak irekitzearekin lotura dauka.

Eskabidea non egin behar da

Herritarren Arreta Zerbitzuan, HAZ, Foruen Enparantza 1.