Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotan hobaria

 ZER DA ETA ZERTARAKO?

.- Historikotzat jotzen diren ibilgailuek edo 25 urte baino gehiago dutenek %100eko hobaria izango dute.

.- Familia ugariak: bost lagun edo gehiagorentzako autoak, horien titularitatea indarrean dagoen legediaren arabera familia ugari bateko kideren batena denean, baldin eta ondoren zehazten diren errenta mailak gainditzen ez badituzte eta hobaria ematea ekarri zuten baldintzei eusten badiete.

Familia bakoitzeko ibilgailu bakarrak jaso ahal izango du hobaria.

Hobarien portzentajeak, diru-sarrera gordinen eta seme-alaba kopuruaren arabera kalkulatuko dira, honela hain zuzen:

0 €tik 24.000 €ra

24.000,01 €tik
50.000 €ra

50.000,01 €tik
gora
3 seme-alaba %90 %50 %15
4 seme-alaba %90 %70 %40
5 seme-alaba edo gehiago %90 %90 %60

  Aitaren/Amaren/Tutorearen egoeragatik familia ugarientzat hartzen diren unitate familiarrak taularen lehenengo lerrokadan sartuko lirateke.

  Familia ugarien seme-alabetako batek elbarritasunen bat edo lan egiteko ezintasuna aitorturik izanez gero, familia unitateko seme-alaba kopurua egokituko da eta kide hori bi kide bezala kontatuko da.

% 15eko hobaria eskaera egiten duten denei aplikatuko zaie eta gero errenta aitorpena egin ondoren familiako kide guztien aitorpena aurkeztu beharko dute hobari handiagoa aplikatu ahal zaien ikusteko (IBI-aren hobaria bezala egingo da). Hobari haundiagoa badagokie diru itzulketa egingo zaie.

Eskaera egiterakoan familia ugariaren titulua ekarri beharko dute eta matrikula zenbakia adierazi.

 AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Erabili beharreko inprimakia (pdf 55 KB)

ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Herritarren Arreta Zerbitzuan, Foruen Enparantza 1.

ZERGA ETA TASEN ORDAINKETA

 

BESTERIK

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga indarrean dagoen uztailaren 5eko 14/1989 Lege Arautzailearen 1.e) ataleko 2.artikuluan agertzen da.