Oñatiko emakumion kontseilua - ordenantza_Partaidetzazko txostena.pdf