Ekarpenak "Oñatiko Udalean aldi baterako lan poltsak kudeatzeko funtzionamendua arautzen duen Ordenantza"-ri

Urriaren 1eko 39/2015 Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen Legearen 133. artikuluak behartzen du araudi proiektu bat prestatu aurretik kontsulta publikoa egitera.

Oharrak: Puntu gorria duten eremuak derrigorrezkoak dira.