Ekarpenak Auzobideen eta egur karga-leku publikoen erabilera arautzeko ordenantzari

Urriaren 1eko 39/2015 Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen Legearen 133. artikuluak behartzen du araudi proiektu bat prestatu aurretik kontsulta publikoa egitera.