Garapena_II A. Eranskina: Proiektuaren identifikazio inprimakia.docx