Garapena_IV. Eranskina_Aitorpen arduratsua_ez zigortua.docx