Garapena_II C. Eranskina: Proiektuaren identifikazio inprimakia.docx