Garapena_II B. Eranskina: Proiektuaren identifikazio inprimakia.docx