Oharrak

Argitaratu da TAO guneko biztanleen zerrenda onartzen duen Alkate dekretoa; Ordenantzaren 13. artikuluaren arabera, guneko biztanleen zerrendarekin batera epea zabalduko da eskaerak ezeztatzeko edo berri bat egiteko. Epea urriaren 13tik azaroaren 15era (biak barne) da.

Argitaratu da Herritarrei zuzendutako diruz lagundutako erosketa bonuen oinarri arautzaileak eta 2021eko deialdia. Epeak, Herritarrek bonuak erosteko epea: 2021eko azaroak 30  |  Herritarrek bonuak kontsumitzeko epea: 2021eko abenduak 3.

Argitaratu da Udalaren Herri Onurako Mendietan larreratzeak eta artzain-txabolen erabilera arautzeko ordenantzaren tramitazioari dagokion aurretiazko kontsultari buruzko informazioa eta ekarpenak egiteko formularioa (Epea urriaren 27an amaitzen da)

Argitaratu da 2022ko Udal Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin-behineko izaeraz onartzen duen iragarkia. Dokumentuak Udal Kontu-hartzailetzan erakutsiko dira eta aztertzeko edota erreklamazioak egiteko epea da GAOn iragarkia argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita 30 lanegun, bulego orduetan.

Agenda