Batzordeburu-zeingotzien_Lan Batzorde aldaketa.pdf