Arau aldaketa

Lurzoru Urbanizaezineko Babes Bereziko eta Nekazaritza eta Abelazkuntzarako Zonen erabilera onargarrien inguruan