Hirigintza-Zerbitzuak

Bide edo leku publikoak komertziala ez den publizitatea erabiltzeari buruzko Udal Ordenantza.

 • 1989/12/18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (238 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 422 Kb)

Gazteen aisialdirako lokalak arautzeko udal ordenantza

 • 2016/02/04ko dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (22 zenb.). Ordenantzaren testua
 • Aldaketa 2017/01/12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (8 zenb.). Iragarkia (pdf 45 kb).

Oñatiko Herribusa, bidaiarien garraio kolektiboko zerbitzua arautzeko ordenantza

 • 2018ko urtarrilaren 25ean Osoko Bilkurak aho batez hasiera bateko izaeraz onartu da. Iragarkia (pdf 75 kb)

Iragarkia 2018ko martxoaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (43 zenb.).

Hiri lurzoruko bizitegi eremu finkatuetan lokalen erabilera etxebizitzatara aldatzeko diren jardunak arautzeko Udal Ordenantza.

 • 2003/09/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (174 zenb.).  Ordenantzaren testua (pdf 630 Kb)

Kalez kaleko salmenta arautzen duen Ordenantza.

 • 1994/10/11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (193 zenb.).  Ordenantzaren testua  (pdf 728,5 Kb)
 • Aldaketa 2000/04/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (74 zenb.). Iragarkia (pdf 175 Kb)

Ostalaritza jardueretan arituko diren establezimenduak jarduera arautuko duen udal ordenantza

Taberna, kafetegi eta antzeko jardueretan aritzeko diren establezimendu publikoen instalakuntza arautzen duen Udal Ordenantza.

 • 1993/12/01eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (240 zenb.).  Ordenantzaren testua  (pdf 1,24 MB)
 • Aldaketa 1996/04/22ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (77 zenb.).  Iragarkia  (pdf 197,3 Kb)
 • Aldaketak 2008/09/19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (180 zenb.).  Iragarkia (pdf 53,2Kb)
 • Eranskina 2008/12/15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (240 zenb.).  Eranskina (pdf 55,8 Kb)

Taberna aurrekaldeko mahai eta aulkien erabilpenerako arautegia.

 • 1992/12/24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (245 zenb.).  Ordenantzaren testua (pdf 341,9 Kb)

Taxi-zerbitzua arautzen duen udal Araudia.

 • 1992/11/25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (225 zenb.).  Ordenantzaren testua (pdf 1,02 MB)

 Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko Ordenantza.

 • 2003/04/11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (70 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 4,9 MB)
 • Aldaketak 2004/02/03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (21 zenb.). Iragarkia  (pdf 361 Kb)

Oñatiko Udal Etxebizitza Tasatua arautzeko udal ordenantza.

 • 2007/05/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (96 zenb.). Ordenantzaren testua (pdf 153 Kb)
 • Aldaketa 2018/08/10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (154 zenb.). Iragarkia (pdf 141 Kb)

Oñatiko Udaleko Udal Hilerriaren Erregimen eta Funtzionamendurako Araudia.

 • 1994/08/09ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (150 zenb.).  Ordenantzaren testua (pdf 1,4 MB)

Oñatiko Udaleko kolektoreetako isurketak araupetzen dituen Erreglamendua.

 • 1999/06/17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (113 zenb.).  Ordenantzaren testua  (pdf 1,4 MB

Uraren ziklo osoaren kudeaketa arautzeko Ordenantza.

 • 2000/11/29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (227 zenb.).  Ordenantzaren testua  (pdf 2,61 MB)

Gipuzkoako ur kontsortzioko uren zerbitzuaren erreglamendua.

Udal plangintzako aholku kontseiluaren araudia

 • 2016ko martxoaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (48 zenb.). Araudiaren testua
 • Araudiaren aldaketa 2016ko uztailaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (144 zenb.). Iragarkia (pdf 58 kb)