2020-04-08 Neurri Ekonomikoen Mahaiaren lehen bilera.pdf