Aurrekontua, aurreko urteak

2021

2021eko Aurrekontu Orokorra: Behin betiko onespenaren iragarkia.; 2021eko urtarrilaren 25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (14 zenb.) argitara emana.

2020

2020ko Aurrekontu Orokorra: Behin betiko onespenaren iragarkia.; 2020ko urtarrilaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (19 zenb.) argitara emana.

2019

2019ko Aurrekontu Orokorra: Behin betiko onespenaren iragarkia.; 2019ko urtarrilaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (19 zenb.) argitara emana.