Gure katona_Herrikoa-batua-gaztelania bat eginda.pdf