Ordenantzak

2019ko zerga ordenantza
  • 2018ko abenduaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (243 zenb.).  Ordenantzaren testua

 Oñatiko Udalak emandako diru-laguntzak kudeatzeko Ordenantza Nagusia

 

Oñatiko Udalaren administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzen dituen
ordenantza

 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (HAZ) arautzen duen Ordenantza
  • 2018ko urriaren 4an egindako Udal Plenoaren bilkuran behin betiko izaeraz onartua. Iragarkia (pdf 92 kb)
  • Araudia 2018ko urrriaren 19ko dataz argitara eman da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (202 zenb.). Araudiaren testua

 

Autokarabanentzako zerbitzugunea arautzekoa udal ordenantza

 

Enplegua, Merkataritza eta Garapen Ekonomikoa

 

Euskara

 

Hirigintza-Zerbitzuak

 

Kirola

 

Landa garapena

 

Ongizate zerbitzuak

 

Udaltzaingoa - Zirkulazioa

 

Oñatin, hileta edo omenaldi zibilak egiteko Ordenantza
  • 2012ko urriaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (189 zenb.). Testua

 

Antolakuntza eta giza baliabide
“Oñatiko Udalean lan jazarpenari (morala, sexuzkoa eta sexuagatikoa)
aurre egiteko Protokoloa”.
  • Udal Araudia 2012ko abenduaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (232 zenb.). Protokoloaren testua

Zubikoa kiroldegian publizitatea jartzeagatiko tasa arautzeko Ordenantza

 

Etxeko hondakinak biltzeko Debagoieneko ordenantza arautzailea 
(Debagoieneko Mankomunitatea)