Kontratu txikiak

Instrukzioa, kontratu txiki bidezko kontratazio administratiborako

 

Bertako baso eta ekosistemak osatzen dituzten espezie autoktonoei balioa emateko elementu eskultoriko bat aukeratzeko ideia lehiaketa eta eskultura exekutatzeko eta instalatzeko lanak kontratatzea (kontratu txikia)

.- Kontratu txikia onartzea. Alkate Dekretua

.- Deialdia eta oinarriak

.- Epaimahaikideen izendapena

.- Esleipena onartzea. 2022-05-19ko Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia

 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 55. artikuluak arautzen duen bezala argitaratu da 2021eko kontratu txikien zerrenda