Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzak

Oinarri arautzaileak

Oinarri arautzaile orokor eta espezifikoak 2022ko apirilaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira (73 zenb.).

2022ko deialdia

Deialdia 2022ko apirilaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira (78 zenb.)

 

Jarduera lerroak:

— A lerroa: Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetza-proiektua estrategikoak garatzeko diru laguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: maiatzak 27
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - I. Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E072 - II. Eranskina_A lerroa-Anexo II._Linea A
E076 - III. Eranskina_A lerroa-Anexo III._Linea A.

— B lerroa: Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankidetzako ekintza edo ekimen puntualetarako dirulaguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: maiatzak 27
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E073 - II. Eranskina_B lerroa-Anexo II._Linea B.

— C lerroa: Oñatiko udalerrian bertan eraldaketa sozialerako heziketa eta sentsibilizazio jardueratarako dirulaguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: abuztuak 31
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - I. Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E074 - II. Eranskina_C lerroa-Anexo II._Linea C.

— D lerroa: larrialdiko laguntzarako eta ekintza humanitarioko proiektuak finantzatzeko dirulaguntzak

Eskaerak aurkezteko epea: azaroak 1
Erabili beharreko inprimakiak:
E071 - Eranskina_Eskabide orokorra-Anexo I_Solicitud general
E075 - II. Eranskina_D lerroa-Anexo II._Linea D.