Hermansoloña G.K.E.ren urteko batzar nagusia

Hermansoloña G.K.E.ren urteko batzar nagusia
2019-03-20T19:30:00+01:00 2019-03-20T19:30:00+01:00 2019-03-20T19:30:00+01:00
  • 2019-03-20T19:30:00+01:00  2019-03-20T19:30:00+01:00
  • Kultur Etxean
Herritar guztiei irekita

Gai zerrenda honako hau izango da

- Azken batzar nagusiko akta irakurri eta onartu

- 2018ko jardueren txostena

- 2019ko ekintza plana

- 2018ko txosten ekonomikoa

- PPT aurkezpenak. Mali

- Norberak lekarkeena