B dokumentua. Informazio eta Antolamendu Planoak

B DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA. INFORMAZIO ETA ANTOLAMENDU PLANOAK

1.A.- LURZORUAREN SAILKAPENA (Formato PDF, 6.87 Mb)

1.B.- KALIFIKAZIO OROKORRA ETA SISTEMA OROKORRAK (Formato PDF, 7.25 Mb)

2.- LURRALDEAREN EGITURA ORGANIKOA. SISTEMA OROKORRAK (Formato PDF, 6.34 Mb)

3.A.- IBAI-IBILGUEN KATEGORIAK ETA ZONALDE HEZEAK (Formato PDF, 6.43 Mb)

3.B.- ZONALDE URDUNEN KALTEBERATASUNA ETA ONURA PUBLIKOKO MENDIAK (Formato PDF, 6.12 Mb)

4.- HIRIGINTZA-JARDUERARAKO EREMUAK  (Formato PDF, 11.0 Mb)

5.- HIRIGUNEA. LURZORUAREN SAILKAPENA  (Formato PDF, 12.1 Mb)

6.- HIRIGUNEA. KALIFIKAZIO OROKORRA ETA SISTEMA OROKORRAK  (Formato PDF, 12.2 Mb)

7.- HIRIGUNEA. BIDE-KOMUNIKAZIOETAKO SISTEMA OROKORRA ETA AZPIEGITURAK  (Formato PDF, 11.9 Mb)