HAPO edo Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketa prozesua

HAPO edo Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketa esleipen prosezua

231/2017/PO3 Oñatiko Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra idaztea 300.000 2017-10-24

Albistea: Sabai arkitektoak enpresa proposatu da Oñatiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra idazteko