HAPO edo Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketa prozesua

Udal plangintzako aholku kontseilua osatzeko deialdia ireki du udalak

Oñatiko udalak gonbitea luzatzen die herriko kolektiboei hirigintza eta lurraldearekin zerikusi duten erabakietan parte hartzeko

- Oñatiko udal plangintzako aholku kontseilua eratu eta jarduteko araudia. Iragarkia

- Aholku Kontseiluaren erreglamendua
Onarpenaren iragarkia eta araudia 2016ko martxoaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dira (48 zenbakia).

- Oñatiko Udal Plangintzako Aholku Kontseilukideen izendapena. Alkate Dekretua

- “Oñatiko udal plangintzako aholku kontseilua eratu eta jarduteko araudia” aldaketa. Iragarkia (pdf 58 kb)
Iragarkia 2016ko uztailaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (144 zenbakia) eta alegazioak edota iradokizunak aurkezteko azkenengo eguna irailaren 12a da.

Albistea: Udal plangintzako aholku kontseilua eratuko du Udalak

 

HAPO edo Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren idazketa esleipen prosezua

231/2017/PO3 Oñatiko Hiri-Antolamendurako Plan Orokorra idaztea 300.000 2017-10-24

Albistea: Sabai arkitektoak enpresa proposatu da Oñatiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra idazteko