Tokiko Gobernu Batzarra

gobernu batzordeen bulegoa

Alkatea

 • Izaro Elorza Arregi (EH Bildu)

Alkateordeak

 • Xabier Igartua Loidi (EH Bildu)
 • Anik Zubizarreta Arturo (EH Bildu)
 • Iñaki Olalde Altzelai (EH Bildu)
 • Maite Anton Leno (EH Bildu)
 • Iker Oñate Ayastuy (EH Bildu)

Gobernu Batzordeko kideak

 • Izaro Elorza Arregi (Alkatea EH Bildu)
 • Xabier Igartua Loidi (EH Bildu)
 • Anik Zubizarreta Arturo (EH Bildu)
 • Iñaki Olalde Altzelai (EH Bildu)
 • Maite Anton Leno (EH Bildu)
 • Iker Oñate Ayastuy (EH Bildu)

Tokiko Gobernu Batzarra astero batzartuko da, ostegunetan. Edonola ere, osteguna jaieguna izango balitz aurreratzea edo atzeratzea Alkatearen esku geldituko litzateke.

Udal Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko urriaren 17an egindako bileran hartutako erabakia: Tokiko Gobernu Batzarraren bilera-ordua aldatzea

Astero batzartuko da Ostegunetan, 15:45ean