Konpultsa

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Prozedura Administratibo Lege berriak (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 27. artikuluan arautzen du administrazio publikoek egindako kopien baliozkotasuna eta efikazia.

Udalak ahalmena du honako hauek SOILIK konpultsatzeko:

a.- Udalak berak sortutako dokumentoak direnean.

b.- Oñatiko Udalaren prozedimenduak: Oñatiko Udaleko prozedimenduetan onartuko balira konpultsak, kasu honetan egin ahal izango dira Oñatiko Udalean soilik aurkezteko direlako.

 c.- Beste Administrazio batek onartzen baditu konpultsak eta herritarrak Oñatiko Udalaren erregistroa erabiliz beste administrazio horretara dokumentazioa bidaltzea nahi duenean.

 Prozedimendu berezi batzuetan “copia autentica/autentificada” esaten zaiona eskatzen da eta hori Notaritzan egiten da, Notarioak direlako horretarako ahalmena dutenak.

ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Udal bulegoetan: Foruen enparantza 1.