Isunak

ZER DA?

Udal ordenantzen arabera arau-haustea eman bada, horretarako ahalmena duen Udal organoak isuna ezarriko du.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Alegazioak aurkeztu daiteke. Inprimakia

ALEGAZIOA NON AURKEZTU BEHAR DA

Udal bulegoetan: Foruen enparantza 1.

ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA
  • Udal zerga bilketa zerbitzuan: Oñatiko Udala, Foruen enparantza, 1
  • Udaltzaingoan: Bidebarrieta kalea 1, A
  • Banketxean