Isunak

Zer da?

Udal ordenantzen arabera arau-haustea eman bada, horretarako ahalmena duen Udal organoak isuna ezarriko du.

Aurkeztu beharreko agiriak

Alegazioak aurkeztu daiteke. Inprimakia

Alegazioa non aurkeztu behar da

Udal bulegoetan: Foruen enparantza 1.

Zerga eta/edo tasen ordainketa

  • Udal zerga bilketa zerbitzuan: Oñatiko Udala, Foruen enparantza, 1
  • Udaletxeko ordainketa makina
  • Banketxean