Hobariak

2023 urterako zerga ordenantzan jasotako hobariak

Zerga ordenantza

 

Zergak

 1. Ondasun higiezinen gaineko zerga

  1. Babes ofizialeko etxebizitzen kasua
  2. Eraikuntza-enpresen jardueraren xede diren higiezinak, bai obra berrikoak, bai haren pareko birgaitzekoak honako kasu hauetan.
  3. Familia/elkarbizitza unitate ugarien kasua
  4. Bizigune programaren barnean dauden etxebizitzen kasua
  5. Eguzki indarra, geotermia, aerotermia… sistemak dituztenen kasua
  6. A motako efizientzia energetikoaren etiketa duen ondasunen kasua
 2. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  1. Babes ofizialeko etxebizitzetako lanak, hainbat baldintza beteta
  2. Birgaikuntza obrengatik:
   - Irisgarritasun baldintzak hobetzen dituztenak
   - Igogailua jartzea dakartenak
   - Igogailua irisgarri egitea dakartenak
   - Elementu amankomunen irisgarritasun lanak
   - Elementu pribatiboko obretan, hainbat kasutan
  3. Interes bereziko izendatutako obretan
   - Zirkunstantzia sozialak tarteko hainbat kasutan
   - Zirkunstantzia kulturalak edo historiko artistikoak tarteko
  4. Eguzki indarra, geotermia, aerotermia eta biomasa autokontsumorako aprobetxatzeko sisteman egiten diren obretan
 3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

  1. 1. Historikoak jotzen diren ibilgailuak
  2. 2. Familia/elkarbizitza unitate ugariak
  3. 3. Motor hibridoa duten ibilgailuak
  4. 4. Motor elektrikoko ibilgailuak
  5. 5. Isuri baxuak dituzten ibilgailu berriak

 

Tasak

 1. Zabor eta hiri hondakin solidoak etxez etxe biltzeagatiko tasa.
 2. Udal euskaltegiko zerbitzuagatiko tasa.
 3. Ikastaro eta matrikulen tasa.
 4. Larre aprobetxamenduagatiko tasa.
 5. Igerilekuak, kiroldegiak, frontoiak, tenis pistak eta atzeko udal instalazioen erabileragatiko tasa.
 6. Ludoteka zerbitzuagatik tasa.
 7. Azoka zerbitzua.
 8. Kontzejupetik aldizkarian eta irratian publizitatea jartzea.

 

Baldintzak betetzen badira Zerga ordenantzan jasotako tributuen hobaria eskatzeko inprimaki hau erabili: Tributuen hobari eskaera