Toldoak, errotuluak eta antzekoak jartzea

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Toldoak, errotuluak eta antzekoak jartzeko lizentzia lortzea:
· Letrero eskaerak adierazten du herri bidetik ikusten den propaganda jartzea.
· Olanak jartzeko eskaera, fatxadan egindako eranskin arinei dagokiena da eta olanek propaganda-eginkizunak eta eguzkitik babestea dituzte helburutzat.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
  • Lizentzia eskaera
  • Aurrekontua
  • Krokisa eta neurriak, fatxadako argazkiarekin batera.
ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Herritarren Arreta Zerbitzuan, Foruen Enparantza 1.

ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA
  • Errotulo komertziala jartzeagatik lizentzia eta baimena ematearen tasa

Obra beharra izanez gero:

  • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga
  • Dokumentuak egiteagatik tasa
  • Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa (kasua bada).

Zerga eta tasak Ordenantza fiskalaren arabera ordainduko dira.

BESTERIK
  • Altueran lana egin behar izanez gero, Segurtasun eta Osasun lana aurkeztuko da.
  • Udaleko Euskera Zerbitzuak, errotuloak eukeraz jartzeagatik dirulaguntzak ematen ditu.

       Ikusi "Euskararen erabilpena normaltzeko udal arautegia", 3.4 atala.