Leihoak aldatzea

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Etxebizitza baten leihoak aldatzeko lizentzia lortzea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

  Bi kasu bereizten dira:

  1) Lehio berriak, aldatu nahi direnen aldean, material, forma eta kolore berdinekoak badira:

  2) Leiho berriak, aldatu nahi direnen aldean materiala, forma edo kolore desberdina badute edo behatokiak badira:

  • Lizentzia eskaera
  • Aurrekontua
  • Oraingo egoeraren argazkiak
  • Jabekideen konpromisoa (aldaketak onartzen dituztela eta etorkizunean leihoak modu berdinean aldatuko dituztela adieraziz)
  ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

  Herritarren Arreta Zerbitzuan, Foruen Enparantza 1.

  ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA
  • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga
  • Dokumentuak egiteagatik tasa
  • Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa (kasua bada).

   Zerga eta tasak Ordenantza fiskalaren arabera ordainduko dira.