Fatxadak konpontzea eta margotzea

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Eraikin baten fatxadetan estetika baldintzak hobetzeko obrak egiteko lizentzia lortzea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Segurtasun eta Osasun Plan baten baliokidea da eta honako hauek barnean hartu behar ditu:

- Jardueren antolamendua.
- Arriskuen identifikazioa.
- Saihestu ezin diren arriskuen ebaluazioa.
- Prebentzio jardueraren plangintza.
- SEGURTASUN NEURRI KOLEKTIBOAK ZEHAZTEN DITUEN PLANUA, KOTAK JARRITA.

  • Eman nahi diren koloreen eredu bat
ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Herritarren Arreta Zerbitzuan, Foruen Enparantza 1.

ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA
  • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (zati bat salbuetsita)
  • Dokumentuak egiteagatik tasa
  • Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa (kasua bada).

Zerga eta tasak Ordenantza fiskalaren arabera ordainduko dira.