Barne eraberritzeak

ZER DA ETA ZERTARAKO?

Ondorengo obrak egiteko lizentzia lortzea:

  • Barruko banaketa aldatu gabe, etxebizitza baten bizigarritasun baldintzak hobetzea. Sukaldeak, bainugelak, eta abar eraberritzea.
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
ESKABIDEA NON AURKEZTU BEHAR DA

Herritarren Arreta Zerbitzuan, Foruen Enparantza 1.

ZERGA ETA/EDO TASEN ORDAINKETA
  • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga
  • Dokumentuak egiteagatik tasa
  • Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa (kasua bada).

Zerga eta tasak Ordenantza fiskalaren arabera ordainduko dira.

BESTERIK

Eraberritzeak, jarduera bat hasi edo aldatzeko egiten bada, dagokion espedientea tramitatu beharko da aurretik.