Kultura saileko dirulaguntzak

Kultura departamenduak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Iragarkia 2023ko martxoaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (57 zenb.)
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/680763

Eskaerak aurkezteko epea: martxoaren 24tik apirilaren 24

 

Oharrak:

Kultur proiektuak eta programak

Diru-laguntza eskaera egiteko erabili beharreko inprimakia. Kultur proiektuak (E027 inprimakia)

Dirulaguntza eskaera egiteko aurkeztu beharreko nahitaezko agiriak:

 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Taldeari buruzko datuak (I. Eranskina)
 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Ekintzei buruzko fitxak (II. Eranskina)
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
 • Nortasun Agiriaren fotokopia.
 • Diru-laguntza lortzeko erakunde eskatzaileak debekurik ez duela eta zerga betebeharrak eta gizarte segurantzakoak egunean dituela adierazten duen aitorpena. (III. Eranskina)

Aukerazko agiriak:

 • Kultur Jardueren eragina neurtzeko galdetegia (IV. Eranskina).
 • Estatutuak
 • Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean kontu korronte bat duela.
  Azkenengo bi dokumentu hauek aurkezteko beharra izango da soilik laguntza lehen aldiz eskatzen denean edo kontuan aldaketaren bat gertatu denean.
 • Dirulaguntza emateko helburua bete dela zuritzeko eta jasotako dirua zertan erabili den justifikatzeko eredua.
 • Besterik (zehaztu).

Kultur sormen lanak

Diru-laguntza eskaera egiteko erabili beharreko inprimakia. Sormena (E028 inprimakia)

Dirulaguntza eskaera egiteko aurkeztu beharreko nahitaezko agiriak:

 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Pertsona edo Entitateari buruzko datuak (I. Eranskina)
 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Ekintzei buruzko fitxak (II. Eranskina)
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
 • Nortasun Agiriaren fotokopia.
 • Diru-laguntza lortzeko erakunde eskatzaileak debekurik ez duela eta zerga betebeharrak eta gizarte segurantzakoak egunean dituela adierazten duen aitorpena. (II. Eranskina)

Aukerazko agiriak:

 • Kultur Jardueren eragina neurtzeko galdetegia (III. Eranskina).
 • Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean kontu korronte bat duela.
  Azkenengo dokumentu hau aurkezteko beharra izango da soilik laguntza lehen aldiz eskatzen denean edo kontuan aldaketaren bat gertatu denean.
 • Dirulaguntza emateko helburua bete dela zuritzeko eta jasotako dirua zertan erabili den justifikatzeko eredua.
 • Besterik (zehaztu).