Kultura saileko dirulaguntzak

Kultura departamenduak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko martxoaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (51 zenb.)
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/746903

Eskaerak aurkezteko epea: Apirilak 15, astelehena.

 

Eskaerak aurkezteko inprimakiak:

  • Kultur sormen lanerako eskaera, E028 inprimakia.

  • Kultur proiektuak eta programak gauzatzeko eskaera, E027 inprimakia.

OHARRA: Proiektu edo programan gauzatu beharreko jarduera bakoitzeko fitxa bete beharko da. E027A

  

Zuriketa agiriak

Azaroaren 29a, ostirala, baino lehenago aurkeztu beharko dira justifikazio agiriak.

Justifikazioan aurkeztu beharreko agiriak:

  • Diruz lagundutako proiektu edo/eta sormen lanen memoria, E090 inprimakia.

  • Gastu-sarreren balantze orokorra, (Eranskina I), faktura agiriekin batera.

  • Kultur jardueren eragina neurtzeko galdetegia betea (Eranskina II). Hautazkoa.

    

Auzo-jai Elkarteak

Zuriketa agiriak

Azaroaren 29a, ostirala, baino lehenago aurkeztu beharko dira justifikazio agiriak.

Justifikazioan aurkeztu beharreko agiriak:

  • Jai programa
  • Gastu-sarreren balantze orokorra, (Eranskina I), faktura agiriekin batera.