Kultura Departamenduak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Oinarria orokorrak eta espezifikoak

Diru-laguntzen 2022ko deialdia

 • Oinarri arautzaileen eta deialdiaren iragarkia 2022ko apirilaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (74 zenb.) eta laguntza eskaerak aurkezteko epe amaiera maiatzak 23, astelehena (hau barne) izango da.

 

OHARRAK:

Kultur proiektuak eta programak

Diru-laguntza eskaera egiteko erabili beharreko inprimakia. Kultur proiektuak (E027 inprimakia)

Dirulaguntza eskaera egiteko aurkeztu beharreko nahitaezko agiriak:

 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Taldeari buruzko datuak (I. Eranskina)
 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Ekintzei buruzko fitxak (II. Eranskina)
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
 • Nortasun Agiriaren fotokopia.
 • Diru-laguntza lortzeko erakunde eskatzaileak debekurik ez duela eta zerga betebeharrak eta gizarte segurantzakoak egunean dituela adierazten duen aitorpena. (III. Eranskina)

Aukerazko agiriak:

 • Kultur Jardueren eragina neurtzeko galdetegia (IV. Eranskina).
 • Estatutuak
 • Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean kontu korronte bat duela.
  Azkenengo bi dokumentu hauek aurkezteko beharra izango da soilik laguntza lehen aldiz eskatzen denean edo kontuan aldaketaren bat gertatu denean.
 • Besterik (zehaztu).

Kultur sormen lanak

Diru-laguntza eskaera egiteko erabili beharreko inprimakia. Sormena (E028 inprimakia)

Dirulaguntza eskaera egiteko aurkeztu beharreko nahitaezko agiriak:

 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Pertsona edo Entitateari buruzko datuak (I. Eranskina)
 • Diru-laguntza eskatzeko orria. Ekintzei buruzko fitxak (II. Eranskina)
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
 • Nortasun Agiriaren fotokopia.
 • Diru-laguntza lortzeko erakunde eskatzaileak debekurik ez duela eta zerga betebeharrak eta gizarte segurantzakoak egunean dituela adierazten duen aitorpena. (II. Eranskina)

Aukerazko agiriak:

 • Kultur Jardueren eragina neurtzeko galdetegia (III. Eranskina).
 • Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean kontu korronte bat duela.
  Azkenengo dokumentu hau aurkezteko beharra izango da soilik laguntza lehen aldiz eskatzen denean edo kontuan aldaketaren bat gertatu denean.
 • Besterik (zehaztu).

 

2022ko diru-laguntzen onuradunen zerrenda

Ebazpena 2022ko uztailaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (125 zenb.) argitaratu da.