Kirol saileko dirulaguntzak

Kirol arloan jarduerak antolatzeko dirulaguntzak

Iragarkia 2023ko martxoaren 20ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da (54 zenb.).
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/679736

Eskaerak apirilaren 21era arte egin daitezke.