Kirol arloan jarduerak antolatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak

2022ko deialdia

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 8/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena 2022ko martxoaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (54 zenb.) argitaratu da. Deialdiaren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615353.

2022ko diru-laguntzen onuradunen zerrenda

Ebazpena 2022ko ekainaren 8ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (108 zenb.) argitaratu da.