Hezkuntza saileko dirulaguntzak

Hezkuntza departamentuak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Iragarkia 2024ko otsailaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (27 zenb.) argitara eman da.
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/741885