Hezkuntza saileko dirulaguntzak

Hezkuntza departamentuak kudeatzen dituen dirulaguntzak

2022ko martxoaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (43 zenb.)

Iragarkia 2023ko otsailaren 16ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (32 zenb.) argitara eman da.
BDNS: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/674202