Hezkuntza Departamentuak kudeatzen dituen dirulaguntzak

Oinarri arautzaileak

2022ko martxoaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak (43 zenb.)

2022ko deialdia

Iragarkia 2022ko martxoaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (43 zenb.) argitara eman da. https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610206

2022ko eskaerak aurkezteko epea: Hilabeteko epean, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik kontatzen hasita.

2022ko diru-laguntzen onuradunen zerrenda

Iragarkia 2022ko ekainaren 17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (115 zenb.) argitara eman da.