Oñatiko udala

Galdetu udalari

Oiñatiko udalarekin harremanetan jarri nahi baduzu, zure iradokizunak edo kexak plazaratzeko, bete ezazu, mesedez, beheko orria. Nahi baduzu, adierazi ezazu zein udal-sail edo pertsonari bideratu nahi diozun mezua.

Web honetako formularioak ez du legezko izaerarik, beraz, mezua ez da eskaera ofizialtzat hartuko.

Eskerrik asko zure laguntza eta konfidantzarengatik.

Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki, HONAKO HAU JAKINARAZTEN DIZUGU: Oñatiko Udalak, formularioan jasotako datuak, eskaera edo iradokizunaren kudeaketarako soilik erabiliko dituela.